"Textura caligráfica 2" 71 x 50 cm

(No disponible)